CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA APP BONGDALU

Giới thiệu:

Chính sách này áp dụng cho APP Bongdalu và chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Là một phần trong trách nhiệm đảm bảo sự riêng tư cho bạn, chúng tôi cho bạn biết chúng tôi thu thập những thông tin nào khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và nhằm mục đích gì qua “Chính Sách Quyền Riêng Tư” này.

u Thông tin cá nhân được thu thập:

1. Nhằm giúp bạn thành công đăng ký tài khoản và đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ xác minh tính hợp lệ tên nick, hình đại diện và email của bạn khi bạn đăng ký tài khoản Bongdalu.

2. Hệ thống có thể tự động thu thập thông tin kỹ thuật qua cookies, web beacon hoặc những phương thức khác, bao gồm: thông tin thiết bị như thiết bị di động, địa chỉ IP của bạn và phiên bản, số nhận dạng của thiết bị.

3. Chúng tôi có thể đòi bạn trao quyền lưu trữ trong khi bạn đăng ảnh, bình luận hoặc gửi like, v.v... Lưu trữ thông tin cá nhân của bạn cần thiết với những khả năng này. Cho nên, thông tin bạn đăng tải sẽ được lưu trữ trong máy chủ của chúng tôi và chúng tôi sẽ mã hóa, lưu trữ thông tin riêng tư của bạn.

4. Nhằm đảm bảo an toàn cho tiền và tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ đệ trình loại thẻ, tài khoản, họ tên của thẻ ngân hàng, chứng minh thư và số điện thoại đăng ký thẻ ngân hàng của bạn cho bên thứ ba xác minh hiệu lực trong khi bạn nạp tiền. Nếu bạn từ chối cung cấp những thông tin này thì không được nạp tiền, nhưng không ảnh hưởng đến các dịch vụ khác.

u Lưu trữ thông tin cá nhân của bạn

1. Nơi lưu trữ thông tin

1.1 Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn tại Hồng Kông theo các quy định pháp luật.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

2.1 Email: Nếu bạn có nhu cầu thì chúng tôi sẽ luôn lưu trữ thông tin email của bạn để đảm bảo bạn có thể sử dụng dịch vụ bình thường.

2.2 Chúng tôi sẽ thu thập thông tin khi bạn nhắn tin để đảm bảo bạn có thể sử dụng dịch vụ bình thường. Tương tự, chúng tôi cũng sẽ xóa thông tin tương ứng sau khi bạn xóa thông tin. Trường hợp sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi chấm dứt vận hành, chúng tôi sẽ thông báo tới bạn bằng thông báo đẩy, thông tin inbox, v.v... và xóa thông tin cá nhân của ban trong thời hạn hợp lý.

2.3 Thông tin cá nhân được thu thập dưới khả năng duyệt web như lịch sử duyệt, địa chỉ IP luôn nằm trong thời hạn cần thiết hợp lý. Chúng tôi sẽ xóa ngay hoặc giấu tên với những thông tin cá nhân khác quá hạn của bạn.

u Mục đích chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn:

1. Giúp chúng tôi nâng cấp APP để cải thiện chất lượng dịch vụ;

2. Giúp chúng tôi kịp thời giải quyết vấn đề cho bạn qua thông tin thiết bị, địa chỉ của bạn sau khi nhận được phản hồi của bạn;

3. Nhắc nhở bạn tham gia cuộc điều tra liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

4. Nhằm đảm bảo các dịch vụ vận hành bình thường cho bạn, cải thiện chất lượng dịch vụ và bảo vệ an toàn trong khi sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ ghi lại thông tin thiết bị, hệ điều hành, số nhận dạng thiết bị, địa chỉ IP, mạng truy nhập, nhật ký hệ thống và thông báo lỗi khi bạn sử dụng dịch vụ thông báo đẩy của chúng tôi. Những thứ trên là thông tin cơ sở cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ.

u Chúng tôi có thể gửi bạn email và thông báo đẩy:

Chúng tôi có thể gửi bạn email và thông báo đẩy tùy thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu không muốn nhận những thứ trên, bạn có thể cài đặt lại trong APP.

u Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn:

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa xin phép bạn. Nếu nhất thiết hoặc bạn mong nhờ chúng tôi chia sẻ, chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ trực tiếp hoặc nhận định rõ ràng bên thứ ba đã nhận được sự đồng ý của bạn và sẽ tuân theo điều khoản cũng như biện pháp bảo mật.

u Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về “Chính Sách Quyền Riêng Tư”, hãy liên hệ với chúng tôi qua trang web https://www.bongdalu.com .

u Nội dung cập nhật

Chúng tôi có thể sửa đổi “Chính Sách Quyền Riêng Tư” trong trường hợp chúng tôi thay đổi quy mô và phạm vi dịch vụ. Đồng thời, chúng tôi sẽ gửi thông báo thích hợp tới bạn về bất kỳ thay đổi liên quan đến “Chính Sách Quyền Riêng Tư”. “Cập nhật lần cuối” về phía cuối trang là thời gian lần cuối chúng tôi sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong chính sách này.

“Chính Sách Quyền Riêng Tư” này được soạn và có hiệu lực từ ngày 14/02/2022.